#!28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100p4728#28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100p-8Europe/Oslo2828Europe/Oslox28 08am28am-28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100p8Europe/Oslo2828Europe/Oslox282019Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100008002amFriday=270#!28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100pEurope/Oslo2#February 8, 2019#!28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100p4728#/28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100p-8Europe/Oslo2828Europe/Oslox28#!28Fri, 08 Feb 2019 08:00:47 +0100pEurope/Oslo2#

One-Minute Read

Krise i ambulansen?

Den siste uka har media belyst flere kritikkverdige forhold med hensyn til smittevern i Ambulanse-Norge. Arbeidstilsynet har slått alarm etter landsomfattende tilsyn der det har

Read More