Med vårt superabsorberende laken Jona 200 kan vi lage en draperingspose for væskeansamling på siden av sengepost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *