Jona 200 på båre

I denne videoen viser vi hvordan vårt superabsorberende laken Jona 200 klargjøres og brukes på båre.

Draperingspose på sengepost

Med vårt superabsorberende laken Jona 200 kan vi lage en draperingspose for væskeansamling på siden av sengepost.