Humanitær

Der nøden er størst

Løsninger for feltsykehus og epedimikontroll

Hygieniske produkter for smittevern i kriser

Hygiene

Der vaskeritjenester er et fremmedord

Smittevern

Kapsler inn og begrenser smitte via kroppsvæsker

Økonomi

Effektive og rimlige løsninger for beredskapslager og akutte kriser

Smittevern og infeksjonskontroll

Helsearbeidere og nær familie er mest utsatt

Ebola smitter fra person til person via kroppsvæsker. De som blir smittet er i hovedsak personer med nær kontakt med pasientene, det vil si nær familie og helsearbeidere. Blant smittede helsepersonell er både nasjonale og internasjonale hjelpearbeidere. Det høye antallet smittede og døde helsepersonell i de affiserte landene rammet de allerede svake helsesystemene hardt

k
-------

Antallet syke rammet av Kolera, Haiti i 2012

Vannbåren smitte fra FN soldater sendt for å hjelpe befolkingen etter jordskjelvet i 2012.

-------

Antallet døde av Ebola i 2014

Utbruddet kostet flere tusen mennesker livet i vest-afrika

%
-------

Dødlighet ved Ebola utbrudd

Ved enkelte utbrudd har dødligheten vært opp til 90%

«The material is biodegradable and is therefore convenient for use in rural areas with poor waste disposal facilities. The material can be put to creative use in a variety of circumstances such as keeping mothers or newborns warm during transport, as diapers, as a pain relief measure (when imbibed with warm water), etc.»

Hanna Oommen

RN, RM, MSc in Disaster Relief Health

Vil du ha mer informasjon?

Våre løsninger er tilpasset dine lokale forhold.