Jona 200 på båre

I denne videoen viser vi hvordan vårt superabsorberende laken Jona 200 klargjøres og brukes på båre.

Draperingspose på sengepost

Med vårt superabsorberende laken Jona 200 kan vi lage en draperingspose for væskeansamling på siden av sengepost.

How to unfold Emergency Sheet Jona 200?

ASAP JONA 200 ™ is a universal, multi-purpose sheet designed for stretchers and beds and is also used as a transporting sheet or for wrapping. The product is made of a material with very high absorbency capacity, 10 liters per square meter.