emergency-medical-service-PTW3DAS_drop

Krise i ambulansen?

Den siste uka har media belyst flere kritikkverdige forhold med hensyn til smittevern i Ambulanse-Norge. Arbeidstilsynet har slått alarm etter landsomfattende tilsyn der det har kommet frem alvorlige mangler i henhold til hygiene og smittefare. Bare på ambulansestasjonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge er det gitt 77 pålegg.

I et utdrag fra artikkelen på Ambulanseforum står det følgende “På grunn av smittefaren skal det derfor skilles mellom «ren «og «uren» sone på ambulansestasjonen, sånn som på et sykehus. […] Det landsomfattende tilsynet har avdekket at ambulansearbeidere over hele landet er satt i en situasjon hvor de risikerer egen og andres helse på grunn av feil eller mangler på stasjonene. Arbeidstilsynet sier tilstanden gjennomgående er for dårlig, og krever umiddelbare tiltak på systemnivå.” 1.

Vårt akutt laken Jona 200 har i lengre tid vært i bruk på enkelte ambulansestasjoner. Jona 200 er et høy-absorberende engangslaken som er virus- og bakterietett. Pasienten svøpes i lakenet slik at eventuelle kroppsvæsker absorberes av lakenet. I tillegg har den en løfte styrke på 200 kg som forenkler forflytning opp på båre og over i seng.

Vi har stor tro på at Jona 200 er en svært effektiv, rimelig og enkel løsning på flere utfordringer utover smittevern i både ambulansen, på stasjonen og akutten.

Produktet produseres ved vårt anlegg i Skien, så vi kan levere  på kort varsel over hele landet med vårt svanemerkede miljøansvarlige produkter som sier hei til fremtiden.

Velkommen ombord!

Bestill gjennom Nortekstil eller Mediq – eller plasser din ordre på e-post:   post@asap-norway.no  IBX artikkelnr. 86011201

Sources:

  1. Ambulanseforum,  L. Oftedahl, “Må ta blodprøver ved lunsjbordet og utsettes for alvorlige helsefarer”, https://ambulanseforum.no/2019/02/05/ma-ta-blodprover-ved-lunsjbordet-og-utsettes-for-alvorlig-helsefare/06.02.2019

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email